Další publikace a encyklopedie

Pro celkovou orientaci v kytaristech. Studie jsou napsány stylem rozšířených článků v rámci seriálu Kytaroví velikáni, takže vedle biografie, diskografie, charakteristiky osobnosti z osobního i uměleckého hlediska, nejrůznějších zajímavostí a nástrojového vybavení (včetně aparátů a efektů) obsahují i notové ukázky.

 

 

1) Vítězslav Štefl – 33+333 světových kytaristů (druhé aktualizované a rozšířené vydání) – roku 2006 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, www.muzikus.cz

 

Krátká charakteristika díla:

33 kytaristů je autorem zpracováno podrobně (ve stylu jeho historicko-notových studií v časopise MUZIKUS v rámci jeho pravidelných seriálů KYTAROVÍ VELIKÁNI a LETEM KYTAROVÝM SVĚTEM) včetně jejich komplexní diskografie, 333 dalších kytaristů je autorem zpracováno slovníkově a heslovitě. Výjimečnost této publikace spočívá mj. i v tom, že obsahuje typické notové ukázky.

 

Pozn: autora: Vzhledem k prvnímu vydání se rozhodně nejedná o to, že se stejný obsah vydává v nezměněné podobě znovu. První vydání vyšlo roku 1997 a od té doby se mnoho věcí změnilo včetně toho, že jsem se dostal k řádově mnohonásobně většímu množství nahrávek, materiálů a dalších záležitostí, takže když jsme toto druhé vydání s redakcí Muzikusu připravovali, bylo nám jasné, že v žádném případě nemůže jít o pouhé znovuvydání starého textu. Dokonce jsem přistoupil k tomu, že jsem tyto texty zásadně přepracoval, takže zde nepůjde ani o to, že jsem k původnímu obsahu pouze přidal nové skutečnosti, které se sběhly po roce prvního vydání této encyklopedie, tedy v období od roku 1997 do současnosti. Ne, i vlastníci první verze 33+333 světových kytaristů si při rozhodnutí opatřit si toto vydání mohou být naprosto jisti, že dostanou do rukou novou knihu s podstatně rozšířenými, upřesněnými a zejména ucelenými poznatky.

 

 

2) Vítězslav Štefl – 15+3 světových kytaristů a kytaristek (volné pokračování předchozí encyklopedie) – roku 2002 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, www.muzikus.cz

 

Krátká charakteristika díla:

 

15+3 světových kytaristů a kytaristek volně navazuje na publikaci 33+333 světových kytaristů. 15+3 znamená, že uvnitř publikace naleznete 15 podrobných studií kytarových velikánů a 3 podrobné studie kytarových velikánek. Kytarové osobnosti autor přibližuje jak z osobního, tak i z muzikantského hlediska. Publikace se zaměřuje nejen na jejich umělecký vývoj, ale i na podrobnosti týkající se např. jejich oblíbených hudebních nástrojů, kytarových aparátů a dalšího vybavení. Vedle přehledné diskografie vás čekají i notové ukázky. Vy všichni, kteří se zajímáte o muziku, léta posloucháte desky, kazety, CD, všichni, kdo jezdíte s kapelou po koncertech, zábavách a festivalech, kdo natáčíte po studiích, schraňujete veškeré materiály, booklety, dokumentaci, noty, začtěte se do příběhů velikánů a velikánek nádherného nástroje – kytary.

Učebnice doporučené

A) zejména pro 1. okruh výuky:

(učebnice na sebe navazují a jsou tematicky provázány)

1) Vítězslav Štefl – Rocková kytara I – čtvrté aktualizované vydání (publikace je dodávána s figurovým pravítkem a ukázkami na CD) – roku 2007 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, www.muzikus.cz

 

Krátká charakteristika publikace:

Krátká charakteristika publikace: Tato učebnice, jejíž první, druhé i třetí vydání bylo okamžitě vyprodáno, je učebnicí, podávající základy improvizace na sólovou kytaru. Obsahuje několik částí (včetně názorných fotografií), zabývá se kytarami, efekty, hudební teorií, vlastní improvizací a akordy. Postupy, „běhy“, licky, figury a finty jsou zpracovány ve třech provedeních: notově, v tabulaturách a v hmatníkových grafech. Všechny tyto základní informace, podané v tomto prvním díle, jsou daleko v širším hledisku a podrobněji zpracovány ve druhém díle, Rocková kytara II a v díle třetím, Rocková kytara III. Učebnice na sebe navazují, takže tvoří komplexní celek.

 

 

B) zejména pro 2. okruh výuky:

 

2) Vítězslav Štefl – Rocková kytara II (+ ukázky na CD) – roku 2003 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, již druhý dotisk nákladu byl proveden roku 2007 www.muzikus.cz

 

Krátká charakteristika publikace:

Tato rozsáhlá učebnice se na 248 stránkách věnuje kompletaci obecných poznatků (ať už se to týká nástroje a všeho kolem něj, či aparátů, efektů nebo rad z praktického života kapely), tak i vlastní hře na nástroj, a to zejména v oblasti improvizace, otvíráků blues, techniky hry, stupnic a nastínění obecných zásad při doprovodu včetně teorie akordů. Publikace obsahuje 50 největších, časem prověřených riffů a úvodů ke skladbám. Sílu si můžeš dodat i přečtením některého z výroků slavných osobností, jež jsou také součástí učebnice. Když si budeš chtít trochu počíst, čti si! Když budeš chtít zahrát doprovod k blues, zahraj si ho! Když budeš mít chuť probrat se nepřebernou džunglí kytar, strun, snímačů, lamp, aparátů či efektů, najdi si příslušné kapitoly a probírej se. Když se budeš chtít podívat na finty, běhy, licky, je to tu připraveno! A všechno si poslechni na přiloženém CD. Tato publikace je volným pokračováním Rockové kytary I a všeobecně na ni navazuje výpravný třetí díl, Rocková kytara III.

Hrajete i na piáno? Potom neváhejte využít služby stěhování klavírů v Brně.

 

B) zejména pro 3. okruh výuky:

 

2) Vítězslav Štefl – Rocková kytara III (+ ukázky na CD) – roku 2007 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8 www.muzikus.cz

 

Krátká charakteristika publikace:

Jedná se o třetí, výpravný díl trilogie Rocková kytara, to znamená, že mu předcházejí první díl, Rocková kytara 1, pro velký zájem již čtvrté aktualizované vydání (2007, 100 stran, Muzikus) a rozsáhlý druhý díl, Rocková kytara 2 (2003, 243 stran, Muzikus), pro velký zájem již v dotiscích (2007). V tomto díle je předložena další, svým zaměřením zcela unikátní rovina pojetí rockové kytary jako takové. Na rozdíl od převládajícího zaměření obou předchozích publikací se tento díl totiž věnuje doprovodu. A právě v tomto případě se jedná o výjimečnou záležitost. Proč? Doprovodná hra je fenomén, který za celou historii rockové, potažmo elektrické kytary prošel značným, mnohdy nevyrovnaným vývojem. Tomuto stavu ale i z drtivé většiny odpovídal celý rozsah a zaměření příslušné literatury, která se kytarou jako takovou zabývala. Různé sešity, naukové listy, notové přílohy, učebnice, to vše se doprovodnou kytarou zabývalo když už ne vůbec, tak jen ve zcela minimální míře. Nanejvýš šlo o to, že k úvodu nějakého notového sešitu se sólovými postupy apod. se uvedlo pár akordových značek, víceméně sloužící pro vysvětlení doprovodu k hlavní náplni oné tiskoviny, občas se někde objevila i různá rytmická cvičení (ovšem zase jen většinou vzhledem k sólovým částem těchto publikací, nic, co by se dalo obecněji využít pro „rhythm guitar“ jako takovou). Také ses mohl (a můžeš) setkat i s tím, že pokud vůbec došlo na vysvětlování doprovodu jako takového, tak šlo buď o konkrétní skladbu nebo části tvorby konkrétního umělce či nanejvýš konkrétní styl, žánr. Což je z hlediska tvorby osobnosti každého kytaristy ošemetná věc s mnohdy zavádějícími účinky. Právě tato učebnice ale přináší komplexní pohled na doprovodnou hru a její výuku a vývoj z hlediska rockového kytaristy, kde slovo rock je míněno v co nejširším pojetí významu. Vše je pojato tak, jako v minulých dílech, to znamená, že osobnost kytaristy je zde maximálně zvýrazněna a celá látka je podána v co nejpřístupnější míře s maximálním ohledem na praxi a rozvoj osobnosti muzikanta. Součástí publikace jsou i zcela ojedinělé výukové postupy, sloužící ke skloubení doprovodu a sóla v osobě jednoho interpreta, na rozdíl od drtivé většiny jiných publikací jsou zde řadová cvičení a většina příkladů pojata ve znění s ostatními nástroji, takže zní jakoby celá kapela (čili ne jen s odklepaným rytmem a „přiklepávající“ hi-hatou), u souhrnných cvičení jsou verze s kytarou a poté i bez kytary atd., výjimečných záležitostí je zde prostě celá řada. Učebnice je nakoncipována tak, aby se co v největší míře vzájemně propojily jednotlivé složky všech, nyní již tří dílů trilogie Rocková kytara. Ovšem, stejně, jako v předchozích publikacích, nejen pouze suchou teorií živ jest člověk. Vedle určujících celků C a E (viz dále) je zde řada dalších poznatků, jako Galerie historicky proslulých aparátů, exkurze do značky Marshall, Galerie historicky nejslavnějších kytar, Galerie historicky nejslavnějších krabiček, jsou zde i rady, Jak zapojit efekty, publikace obsahuje podrobný pohled na problematiku riffů v oddíle Teorie riffů, jsou zde uvedeny i některé osobnosti doprovodné kytary v kapitole Nejvýznamnější doprovodní kytaristé v historii rockové kytary atd. A to ještě není všechno, v rámečcích v textu jsou odkazy na signální alba, která by si každý kytarista měl rozhodně sehnat. Takhle má totiž tato učebnice fungovat – chcete si zahrát, chcete cvičit, chcete se dozvědět něco nového? Prosím. Chcete si naopak odpočinout, počíst si a přitom si zase o kousek rozšířit své vědomosti o rockové kytaře jako takové – prosím! Máte chuť si zkompletovat svou diskografii – prosím! Chcete se něco dozvědět o riffovém hraní – prosím! Chcete si přiblížit některé proslulé osobnosti – prosím! Prostě prolistovávejte, vše je tu připraveno pro vás. Komplexnost, to je to, co ve svých publikacích vždy preferuji. Páteří této učebnice jsou dva velké celky, C) Doprovod a E) Akordy. Další celky pak buď doplňují celkovou koncepci publikace, jako G) Teorie riffů, J) Obsah CD či bonusový oddíl I) Bonusy, dodatky, rozšiřující poznatky k jednotlivým celkům a kapitolám, nebo se vztahují k celkovému pojetí rockové kytary s přihlédnutím k náplni učebnice – jde o Kompletaci poznatků, průvodce, rozděleného do čtyř záměrně samostatných částí (B, D, F, H). Ostatní celky pak celou publikaci zastřešují: A) Úvodní slovo a K) Informace o autorovi, poděkování. Bonusový celek, označený písmenem I, formou dodatků doplňuje látku ke dvěma hlavním celkům Doprovod a Akordy. Toto uspořádání má svůj význam a to hned z několika důvodů: 1) Autor chce, aby kytarista neprošel touto publikací jenom od začátku do konce, ale aby se ji naučil prolistovávat a tak zkombinovávat jednotlivé části. Tento postup ho v podstatě k této činnosti víceméně donutí (pro jeho zdůraznění je tento záměr v textu učebnice ještě mnohokrát opakován a zdůrazňován). 2) Autor tak vychází vstříc těm „nedočkavcům“, kteří se nechtějí pořád „zdržovat“ nějakou jinou látkou a chtějí třeba hned do toho „praštit“ a začít si přehrávat příklady… Proč ne? Při dodržení koncepce této publikace… Ovšem i na tyto „rychlovky“ publikace pamatuje a na jednotlivé odkazy stejně dojde. Potom ovšem záleží na kytaristovi či kytaristce, do jaké hloubky chtějí proniknout… 3) V obou předchozích dílech (Rocková kytara 1 – čtvrté aktualizované vydání, Rocková kytara 2) se autorovi právě tento způsob dokonale osvědčil…

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

První česká rocková kytarová škola byla na akademické půdě jako jediná vzdělávací instituce tohoto typu v České republice založena v září 1992. Od té doby si vydobyla naprosto ojedinělé postavení mezi podobnými projekty – mj. i tím, že se v jejím případě nejedná o kroužky rockových kytaristů, kteří v podstatě pouze předvádějí svůj styl hry bez jakýchkoli pedagogických zkušeností; nejde zde ani naopak o aktivity učitelů klasické kytary, u nichž jde zase často o zavádějící vztah k rockové kytaře – škola tyto dva břehy spojuje už jenom na základě dlouhodobých zkušeností s nejrůznějšími výukovými programy.

K dalším jednoznačným přednostem školy pak patří např.:
– praxí prověřené vlastní učebnice (již tři díly, viz odkaz Učebnice)
– unikátní audio podklady na procvičování improvizace
– letitá pedagogická erudice
– široký rozhled a všeobecný přehled lektorů
– rozsáhlé pedagogicko-muzikantské kontakty
– velký notový archív
– důraz na bohatost muzikantské praxe vyučujících
– respektování individuality žáka (pokud to není v přímém rozporu s náplní výuky)
– v neposlední řadě silná interakce mezi vyučujícím a žákem
– neustálá novelizace všech poznatků.

Tento v Čechách ojedinělý projekt pokrývá svou klientelou nejen území naší republiky, ale mezi studenty jsou i zahraniční posluchači.